Няколко въпроса към Вероника Аврамова за това „Как да помогнем на децата да се справят по-лесно с домашната работа“.

Имате ли проблем с домашните на Вашето дете?

Това е една от причините да провеждаме истински „битки“ с него и е постоянна тема за нас. Когато не са направени или са немърливо написани, това веднага дава повод да ни извикат в училище. 

Смятате ли, че причината е в твърде многото домашни?

За никого обаче не е тайна, че българските ученици не могат да се оплачат от липса на домашна работа. На този етап това е част от българското образование и ние като родители имаме нужда, да ни бъде помогнато, за да се справим успешно с предизвикателството “домашна работа”.

Имате ли тайна формула, с която да накарате детето да е по-старателно при писането на домашни? 

Като всеки родител и ние име свой подход, който смятаме, че облекчава и повишава ефективността при писане на домашна работа. Следваме седем прости съвета, свързани с това кога, къде и как детето ни ще подготви своята домашна работа. Разбира се накрая не пропускаме и обратната връзка към него.

Къде Вашето дете се подготвя за училище?

Важно е да определите мястото за учене заедно с детето си. То трябва да има избор и да може само да определи своя ученически кът. Да реши къде да слага учебниците си, тетрадките и ученическите си пособия. Не на последно място да го украси с рисунки, стикери и собствени любими вещи. Участвайте активно и осигурете нужните удобства. Това ще мотивира детето.

Кога е най-добре да пише домашните си?

Уточнете с детето кога предпочита да учи. Нека в избора да участва и то. Установете заедно един ритъм, който да се повтаря. Доказано е, че когато децата имат ясно поставени граници се чувстват по- спокойни и са по- продуктивни.

Има ли ред, който е добре да следваме, когато подготвяме домашни?

Уточнете с кои уроци ще започне и с кои ще завърши. Това ще внесе необходимия ред и спокойствие, което е нужно, както за вас, така и за него.

Определете време за почивка. Може да изберете нещо любимо за детето, което да получва по време на почивките, като награда за старанието и работата си.

Наградите винаги стимулират и увеличават темпа на работа.

Определете време за проверка. Нека детето първо само да прегледа своята работа, а след това и вие, но на глас заедно с него.

Трябва ли да „вися над главата“ на детето си докато подготвя домашните си?

Постепенно оставяйте детето да търси само решение на задачите. Намесвайте се в моменти, когато не е разбрало условието на задачите. Обяснявайте му, като давате забавни примери (рисунки, предмети, или лични свой ученически истории), с които да помни по-лесно.

Споменахте обратната връзка…

Не пропускайте да похвалите и най-малкия успех.

Това ли е Вашата тайна формула?

Това е изпитан подход. Опитайте да спазвате последователно и винаги тези седем прости стъпки. Така, както изисквате от вашите деца да спазват винаги правилата в училище и у дома. Резултатът няма да закъснее!

Виж втората част от нашия разговор тук