fbpx

КАК ДА ГОВОРИМ И ПРЕЗЕНТИРАМЕ
доц. д-р Арсения Иванова

Като родители и възрастни, ние носим непосилната отговорност да възпитаваме следващото поколение. Натоварени сме със задачата да отгледаме децата така, че един ден те да станат достойни хора, носещи в себе си цялата палитра от добрите човешки качества. Те са като малки гъби, които попиват света около тях, наблюдават го с интерес и знаят много повече, отколкото ние осъзнаваме. Не само действията ни, но и начинът, по който разговаряме с тях, моделира тяхната култура на речта, която ще се проявява и надгражда с напредването на възрастта им.

Думите ни имат много повече значение за едно дете, отколкото можем да си представим. Тези думи формират мнението му, отношението му към социалната среда и разбирането му за живота. Отправяйки послания към децата и търсейки диалог с тях, е необходимо да бъдем абсолютно откровени, искрени и показващи нашето уважение към техния, все още „малък-голям“ свят.

Курсът, наречен тук „Как да говорим и презентираме“, ще бъде подчинен именно на тези морални модели. Ще има задачата, чрез един балансиран обхват на цялостния активно-творчески процес на говорното развитие, да „покаже“ на децата какво означава – „как говоря“ и „какво казвам“. Ще им даде възможността да научат интелектуални и социални начини на изразяване, категорично подчинени на възрастовата им група и години.

Курсът ще разкрие взаимовръзката между разказването и презентирането, чрез:
• приказките;
• личния разказ;
• игрите.

Курсът ще обърне специално внимание на емоциите като учител при говоренето и презентирането. Бързата смяна на емоционалните състояния е характерна при децата и поради тази причина ще им покажем колко хубаво нещо са емоциите, как могат да бъдат контролирани и превърнати в радост при говоренето и презентирането, подчинени на индувидуалната природа на всяко дете. Ще се намери връзката и разликата между емоциите – агресия, гняв, тревожност, страх, тъга, вина, радост, любов, гордост, удовлетворение, щастие.

Курсът ще научи децата как и дали да се поддават на емоциите си; ще им даде свободното усещане как да се подготвят за дадено говорно действие; ще им помогне да преодоляват страха си от говоренето пред жива аудитория и да изпитват радост от това; ще научат, че презентацията е свят, в който са събрани приказките и игрите; ще имат собствено мнение, което ще бъде уважавано; ще споделят своята гледна точка и ще се търси баланс между нея и гледната точка на обучителя; и най-важното – ще имат свобода на изразяването.

Личният подход към всяко дете е един от най-важните елементи в този курс.
Накрая на курса ще бъде приложено наученото и демонстрирано в подготвена презентация, отново на базата на игровото начало.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Почивни дни

Речеви умения
събота 10:00 – 12:00