ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ
доц. д-р Арсения Иванова

Курсът е предназначен за онези, които искат да придобият умения в „технологията“ на словесното действие, за онези, на които се налага да представят проекти, стоки, услуги, да защитават позиции, да откриват нови пътища към общуването и убеждаването, за онези, които представят, защитават или продават компании, за всички онези, които искат да усвоят изкуството на презентирането чрез различни начини на изразяване.

Участниците в курса се запознават с изразното и комуникативно средство „човешки глас”, познаването на говорния апарат като организирана съвкупност от дихателни, речеви и артикулационни органи, чрез чиято синхронизирана дейност се осъществява човешкия говор.

Целта на курса е участващите да придобият знания по култура на речта и техника на говора, които успешно да прилагат в дадена презентация, превръщаща се в елемент на изкуство. Освен това, ще придобият умения как тези качества трансформират същата тази презентация; кои са основните позиции в словесното действие, които водят до нейния успех; кои са полезните, препоръчителните и задължителните качества изисквани от презентиращия и как, чрез тези качества, той може да достигне до високо ниво на владеене на словото си, както и как да говори добре пред различна аудитория и в различни речеви ситуации.

При завършване на курса участващите ще притежават умения как да използват по-добре говорния си апарат, как да постигат свои „образи” на гласа, как да убеждават другите, как да водят играта „битово-публично ниво на речта”, какво стои в „задкулисието на словото” – от художествения текст до тясно специализирания доклад, от презентацията до публичната реч, от професионалния до личностния говор и най-вече, изразяването в реална среда.

След края на курса участващите ще могат да владеят връзката в дипола „да говориш себе си – да казваш тях”; ще могат със словото и гласа си да постигат доверие, логичност, истинност, внушение, категоричност, прецизност, въздействие; ще могат да контролират собствените си емоции и със самочувствие и увереност ще водят словесно действие в различни ситуации и пред различна аудитория. Ще имат провокация по какъв начин да усъвършенстват личностните си качества в професионална среда.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет работна седмица

вторник
18:30 – 20:30