Моята 1ва Академия – за деца от 3 до 5 годишна възраст

Обучението се провежда под ръководството на квалифициран и с дъгогодишен опит преподавател – Златка Фердинандова (Miss Zee). Акредитиран преподавател с диплома CACHE LEVEL 3 Diploma in childcare and education (Early Years Educator) и опит в английски детски градини в чужбина. 

В Моята 1ва Академия знаем, че детството е ценно време. Наша отговорност е да осигурим учебна среда и смислени преживявания, които улавят радостите от детството, подхранват индивидуалното израстване и развитие на всяко дете и проправят пътя към успеха в училище и живота.

Ние Ви предлагаме Английската учебна програма за ранно образование с иновативен подход, който идентифицира и прилага най-добрите практики за обучение, съобразени с нуждите на личностното развитие на децата от 3 до 5 години и обобщени в следните дейности:

  • Планираме, ръководим и използваме възможностите за игри и занимания, които подпомагат ученето и развитието на децата;
  • Развиваме грамотността на децата;
  • Развиваме възникналите математически умения на децата;
  • Подкрепяме прехода на децата към училище като работим с родители и училищни преподаватели с цел: Споделяне на информация в съответствие с настоящите рамки  и подкрепа на индивидуалните нужди на децата по време на прехода;
  • Работа с родителите/настойници по начин, който ги насърчава да поемат активна роля в играта, ученето и развитието на детето си в подготовката за училище;
  • Използваме наблюдения, оценки и планиране, за да насърчаваме развитието на децата.

За кого е Моята 1ва Академия?
1. За всички родотели желаещи да подсигурят всички физически, емоционални, социални и образователни нужди на децата си от 3 до 5 години;

2. За деца на български семейства, които оценяват възможността да се обучават по международни образователни стандарти

3. За деца от билингвални семейства

4. За деца на чужденци, които временно или трайно са установени в България.

Нашата учебна програма включва разнообразна учебна програма с музика и танци, физически упражнения, технологии, изкуства и дизайн. Ние вярваме и ценим съвместната ни работа с родителите и се стремим да създадем отлични комуникационни връзки, за да осигурим приемственост на децата между дома и детската академия.

В допълнение към изграждането на базата за по-нататъшно обучение, ранното езиково обучение може да повлияе на отношението към други езици и култури. Това е основната причина да водим часовете си ИЗЦЯЛО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Изследванията показват, че изучаването на втори език засилва решаването на проблеми, критичното мислене и уменията за слушане, в допълнение към подобряването на паметта, концентрацията и способността за мултифункционалност. Децата, владеещи други езици, също показват признаци на повишена креативност и гъвкавост на ума.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Понеделник - Петък
Моята 1ва Академия
всеки делничен ден 08:30 – 12:30 часа

Цена:

1 месец обучение – 560 лева

5 дни обучение/седмичен пакет – 150 лева

3 дни обучение в 1 седмицата – 105 лева

Еднократно посещение – 40 лева