Логопед за деца от 6 до 12 годишна възраст

Обучението се провежда под ръководството на квалифициран и с дъгогодишен опит преподавател.  Нина Радева е магистър логопед и дефектолог – специален педагог, с дългогодишен опит в сферата на медицината и образованието. Има магистърска степен по специалността „Логопедия и сурдопедагогика“, получена през 1995 година, след петгодишно обучение в СУ „Климент Охридски“.

В часовете с логопед се помага на децата при справянето с:

  •    *Проблеми с артикулацията при звуците – пропускането или грешното произнасяне на звуци. Типичен и най-разпространен пример е за буквата „Р“.
  •    *Езикови смущения – когато има проблем с разбирането на това, което чуваме или четем или когато ни е трудно да изразим мислите си.
  •    *Граматични смущения – Обикновено хората с говорни и езикови проблеми имат и трудности при четене, произношение и писане.
  •     *Когнитивно-комуникационни смущения – включват неспособност за социална комуникация, за спазване на общоприети правила на общуване и поведение, за приобщаване към друга среда. Всеки логопед е и терапевт. Задачата му е да изследва средата, в която детето се развива и да му помогне в психическото му развитие.
  • Проблеми с гласа – засяга това как звучи гласът ни, каква е неговата интонация, сила и тембър. Това е по-специфична дейност, с която не всеки логопед се занимава.
  • Заекване – има отношение към плавността на речта. Характерно за хората, които заекват е да извършват множество повторения на една и съща буква, да използват много „а“ и „ъ“ между думите или да правят дълги паузи докато говорят. Много деца минават през фазата на заекване, като повечето я израстват.
  • Когнитивни смущения – свързани са с това как мозъкът обработва информацията. Проблемът може да бъде свързан с паметта, концентрацията, способността за разрешаване на проблеми и други дейности на мисълта.
  • Проблеми с гълтането и храненето – често се дължи на нарушение в дишането през устата и от неправилната позиция на езика. Логопедът има за задача да поправи модела на дишане, което пряко влияе върху гълтателните способности на детето. Обикновено при такива случаи логопед и ортодонт работят заедно.

За кого са препоръчителни часовете с логопед?
1. За всички родотели желаещи да подсигурят правилното езиково развитие на децата си от 6 до 12 години;

2. За деца, които не могат да се изразяват свободно за своята възраст, според етапите на езиково развитие;

 

 

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Понеделник - Петък
Логопед за деца
всеки четвъртък и събота от месеца

Цена:

Еднократно посещение – 45 лева