На всички четвъртокласници им предстои да се сблъскат с първия и най- важен урок в живота – да се преборят с първия си изпит в лицето на външното оценяване. В този изпит те трябва да покажат всичко научено през предходните години. Затова приоритет на обучението в четвърти клас по български език и математика е подготовка и тренировка за успешното преминаване на външното оценяване. Децата се явяват на пробни изпити, съобразени с формата на изпита. По този начин те създават учебни навици и базови умения, с които добиват увереност не само в учебната среда.

Работим в малки групи с амбициозни и утвърдени преподаватели, което гарантира отличното представяне в училище и на външното оценяване на Вашето дете.

По английски език обучението се фокусира върху развиването на четирите умения: говорене, слушане, четене и писане. По време на заниманията децата участват в ролеви игри и цялостни дейности. Стремежът е ученикът да получи възможност за изява и по този начин да превърне пасивните знания в активни умения.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Работна седмица

Английски език
понеделник 16:30 – 18:00

Български език
вторник 16:30 – 18:00

Математика
сряда 16:30 – 18:00

Пакет Почивни дни

Английски език
събота 14:30 – 15:30

Математика
събота 15:30 – 16:30

Български език
събота 16:30 – 17:30