Третокласниците се учат да решават различни математически задачи, съобразени с тяхната възраст. Те им помагат да се справят успешно с учебния материал и да повишат успехите си в училище. Със занимателните задачи децата развиват логическите си умения.

Акцентът по български език е граматика и формиране на комуникативно-речеви умения, в основата на което е работата за създаване на текстове: преразкази и съчинения.

По английски език обучението се фокусира върху развиването на четирите умения: говорене, слушане, четене и писане. По време на заниманията децата участват в ролеви игри и цялостни дейности, които им позволяват свободно да комуникират помежду си и да развиват говорните си умения.

Работи се върху домашната работа и създаване навици за самостоятелност.

За да се постигнат високи резултати, се работи в малки групи с отлични преподаватели, които успяват да мотивират децата и да създадат траен интерес към ученето.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Работна седмица

Математика
понеделник 16:30 – 18:00

Английски език
сряда 16:30 – 18:00

Български език
четвъртък 16:30 – 18:00

Пакет Почивни дни

Английски език
събота 11:30 – 12:30

Математика
събота 13:30 – 14:30

Български език
събота 14:30 – 15:30