Основна цел на обучението във втори клас по български език е четенето с разбиране и правописа, затова ние използваме различни похвати, с които насърчаваме децата да дискутират и да участват активно в урока. Това мотивира и ги прави уверени не само в учебния процес, а и в общуването помежду им.

По математика решават различни задачи съобразени с възрастта, които им помагат да се справят с лекота с учебния материал. Решават се логически задачи, които развиват креативните и творчески умения. Използват се допълнителни помагала и сборници за упражнения, които затвърждават и надграждат изучения материал. Работи се върху домашната работа и създаване навици за самостоятелност.

По английски език обучението се фокусира върху развиването на четирите умения: говорене, слушане, четене и писане. По време на заниманията децата участват в ролеви игри и цялостни дейности, които гарантират по-пълно потапяне в езика.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Работна седмица

Английски език
вторник 16:30 – 18:00

Математика
четвъртък 16:30 – 18:00

Български език
петък 16:30 – 18:00

Пакет Почивни дни

Математика
събота 10:30 – 11:30

Български език
събота 11:30 – 12:30

Английски език
събота 12:30 – 13:30