Един от най- важните фактори при обучението на първокласниците е прехода, през които те преминават в своето развитие, а именно от детска към училищна среда. Това трябва да става постепенно, затова ние използваме разнообразни познавателни и игрови елементи в учебния процес.

Изграждаме правописна култура от най-ранна възраст с формирането на умения и навици за четене и писане. Решаваме различни логически и занимателни математически задачи, които развиват аритметични и логически умения. Помагаме им да усвояват лесно и с увереност учебния материал. Работим с тях домашната работа. Помагаме да изградят в себе си чувство за дисциплина и отговорност към своите задължения.

Английската програма за първокласниците е основно в областите на говорене и слушане, а целта е да се повиши доверието на всички деца в способността им да общуват на английски език от най-ранна възраст.

РЕШЕНИЕ

Програма

Пакет Работна седмица

Математика
вторник 16:30 – 18:00

Английски език
четвъртък 16:30 – 18:00

Български език
петък 16:30 – 18:00

Пакет Почивни дни

Математика
събота 9:00 – 09:45

Български език
събота 09:45 – 10;30

Английски език
събота 10:30 – 11:30